Αποστολή - Εγγύηση Εμπορευμάτων | Διακανονισμός Πληρωμών

Αποστολή Εμπορευμάτων

Ο πελάτης αναλαμβάνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων καθώς επίσης τον κίνδυνο και τη ζημία αυτών, σχετικά με την μερική ή ολική καταστροφή των εμπορευμάτων, η οποία θα έχει προκύψει μετά την παράδοση τους από την εταιρία μας στον εκάστοτε μεταφορέα.

 • Κάθε παραγγελία εκτελείται αυθημερόν εφόσον έχει δοθεί στην εταιρία από 8:30πμ έως 13:30μμ.
 • Παραγγελίες που αποστέλλονται με φαξ ή e-mail θα δίδεται προτεραιότητα ως προς την εκτέλεση τους.
 • Όλες οι παραγγελίες πρέπει να αναγράφουν πάντα κωδικό και περιγραφή είδους για την αποφυγή λαθών.
 • Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννοήσεως εντός δέκα ημερών, άθικτα και με τη συσκευασία τους.
 • Εμπορεύματα προς επιστροφή πρέπει να συνοδεύονται με δελτίο αποστολής, επίσης τα κόμιστρα πρέπει να είναι πληρωμένα από τον αποστολέα.
 • Εμπορεύματα που τα κόμιστρα δεν είναι πληρωμένα και δεν έχει προηγηθεί συνεννόηση με την εταιρία δεν θα παραλαμβάνονται και θα επιστρέφονται.

Εγγύηση Εμπορευμάτων

 • Τα είδη των οίκων που αντιπροσωπεύονται από την εταιρία μας φέρουν την εγγύηση των εργοστασίων κατασκευής τους.
 • Η εγγύηση παρέχεται μόνο εφόσον έχει γίνει η εξόφληση των πωληθέντων εμπορευμάτων.
 • Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν αντικατάσταση του τμήματος που είναι ακατάλληλο ή ελαττωματικό και όχι την ολική αντικατάσταση του μηχανήματος ή την κάλυψη ζημιών που έχει υποστεί το μηχάνημα από λανθασμένη λειτουργία ή κακή μεταχείριση του.
 • Η διαπίστωση αυτή γίνεται μόνο από τους εξειδικευμένους τεχνικούς της εταίριας μας.
 • Εξαιρούνται της εγγυήσεως τα ηλεκτρομοτέρ διότι στην πλειοψηφία τους οι βλάβες προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες.
 • Λανθασμένη σύνδεση,πτώση τάσεως ή φάσεως,ανεπάρκεια εγκατάστασης, λανθασμένη επιλογή τύπου μηχανήματος, υπερφόρτωση, κακή τοποθέτηση, πλημμελής συντήρηση κλπ.
 • Εμπορεύματα προς εγγύηση πρέπει να συνοδεύονται με δελτίο αποστολής και φόρμα εγγυήσεως, επίσης τα κόμιστρα πρέπει να είναι πληρωμένα από τον αποστολέα.
 • Eμπορεύματα που τα κόμιστρα δεν είναι πληρωμένα και δεν έχει προηγηθεί συνεννόηση με την εταιρία δεν θα παραλαμβάνονται και θα επιστρέφονται.
 • Εμπορεύματα που αποστέλλονται προς εγγύηση πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο αποστολής ως αιτιολογία η φράση (προς έλεγχο).

Διακανονισμός Πληρωμών

 • Μηχανήματα : 90 ημέρες πληρωμή
 • Αναλώσιμα-εργαλεία : 60 ημέρες πληρωμή.
 • Ανταλλακτικά : 30 ημέρες πληρωμή.
 • Τιμολόγια που εξοφλούνται μετρητοίς δίνεται επιπλέον έκπτωση 5%.
 • Εξαιρούνται τα τιμολόγια με ΝΕΤΗ αξία κάτω των 100€, καθώς και ειδικές προσφορές.
 • Τιμολόγια ΝΕΤΗ αξία κάτω των 50€ αποστέλλονται μόνο αντικαταβολή μέσω ΑCS ή ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ-ΕΛΤΑ.
 • Η εξόφληση των τιμολογίων αποδεικνύεται μόνο με επίσημη απόδειξη της εταιρίας μας.
 • Μέχρι της πλήρους εξοφλήσεως του τιμήματος, η εταιρία μας διατηρεί την κυριότητα των ειδών που αναγράφει το τιμολόγιο και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να προβεί στην επιστροφή τους εφόσον του ζητηθεί.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

ΕΘΝΙΚΗ: 208 44097285 | ΙΒΑΝ: GR 8801102080000020844097285

ALPHA BANK: 473 002002003255 | ΙΒΑΝ: GR 5501407010473002002003255

EUROBANK: 002 60120540200609608 | ΙΒΑΝ: GR 1402601200000540200609608

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 522 2021361284 | ΙΒΑΝ: GR 5701722220005222021361284